قیمت دستگاه های تولید فیلتر هوا – جدید

قیمت

قیمت دستگاه های تولید فیلتر هوا - جدید

قیمت دستگاه تولید فیلتر هوا نیمه اتوماتیکA با مشخصات فنی هدمیکس تیپ یک ، تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد همزن اتوماتیک پلی و نازل تزریق یک سری 8800000 تومان

قیمت دستگاه نیمه اتوماتیک تولید فیلتر هوا B با هدمیکس cooling water تیپ 2-آب خنک چیلر-تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد،مخازن صنعتی دوجداره 80لیتری،همزن اتوماتیک پلی،نازل تزریق 2 سری به همراه 11800000 تومان

قیمت دستگاه تولید فیلتر هوا نیمه اتوماتیک تیپ C با مشخصات فنی هد میکس تیپ 2 cooling water-آب خنک-چیلر-تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد-مخازن صنعتی دوجداره 80 لیتری-همزن اتوماتیک پلی–نازل تزریق دوسری به همراه 13800000 تومان

قیمت دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ A با مشخصات فنی هد میکس تیپ 1-تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد-میزCNC-سیستم برق PLC-نازل تزریق سه سری 19800000 تومان

قیمت دستگاه اتوماتیک تولید فیلتر هوا تیپ B با مشخصات فنی هد میکس تیپ 2 آب خنک-cooling water چیلر-تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد-میزCNC-سیستم برق PLC-نازل تزریق 3 سری 24800000 تومان

قیمت دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ C با هد میکسCNC-تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد-سیستم برق PLC و نازل تزریق سه سری 28800000 تومان

قیمت دستگاه تولید فیلتر هوای اتوماتیک تیپ D  با هد میکسCNC  cooling water-آب خنک-تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد و سیستم برق PLC نازل تزریق سه سری 32800000 تومان

قیمت دستگاه اتوماتیک تولید فیلتر هوا تیپ E:هد میکس CNCتزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد-تحت PCمادر برد-نرم افزار mach tree نسخه فارسی- تعریف قالب های تمام کمپانی های خودرو سازی توسط اپراتور و پروگرام از راه دور توسط سازنده-تحت شبکه و اتصال به اینترنت -نازل تزریق 4سری 36800000 تومان

قیمت دستگاه اتوماتیک تولید فیلتر هوا تیپF: هد میکس CNC -آب خنک- coolong water چیلر تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد -تحت PC مادر برد- (نرم افزار MAGH TREE نسخه فارسی) تعریف قالب های تمام کمپانی های خودرو سازی توسط اپراتور و پروگرام از راه دور توسط سازنده تحت شبکه و اتصال به اینترنت -نازل تزریق سری 40800000 تومان

قیمت دستگاه اتوماتیک تولید فیلتر هوا تیپ F سه محور : مشخصات دستگاه تیپ F + هدمیکس CNC سه محوره جهت مصارف خاص غیر از فیلتر هوا 44800000 تومان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *