تصاویر کشورمان ایران در زمان قدیم + عکس تهران قدیم

مجموعه عکس های ایران و تهران در زمان قدیم

 دوست دارید بدانید ایران و خصوصا شهر شلوغ تهران در زمان‌های قدیم به چه شکل بوده است؟ دیدن این تصاویر دیدنی خالی از لطف نیست…

تهران قدیم

مجموعه عکس های ایران و تهران در زمان قدیم

ایران قدیم

مجموعه عکس های ایران و تهران در زمان قدیم

مغازه سفال گری در دوره قاجار :

ایران قدیم

مجموعه عکس های ایران و تهران در زمان قدیم

زورخانه قاجاریه :

تهران قدیم

مجموعه عکس های ایران و تهران در زمان قدیم

سقا خانه بزرگ بازار تهران در سال 1307 :

ایران در قاجار

مجموعه عکس های ایران و تهران در زمان قدیم

دختر گیلک عصر قاجار :

دختران شمالی در قاجار

مجموعه عکس های ایران و تهران در زمان قدیم

حرم خانه :

حرم خانه

مجموعه عکس های ایران و تهران در زمان قدیم

دختر کردستانی در عصر قاجار :

دختران قاجار

مجموعه عکس های ایران و تهران در زمان قدیم

گرمابه :

گرمابه

مجموعه عکس های ایران و تهران در زمان قدیم

ایران قدیم

مجموعه عکس های ایران و تهران در زمان قدیم

کبابی و جگرکی :

تهران قدیم

مجموعه عکس های ایران و تهران در زمان قدیم

پاسپورت ایرانی :

پاسپورت قدیمی

منبع : سیمرغ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *