تصاویر جالب و دیدنی از گاو ها با کیفیت بالا

گاو، از چهارپایان اهلی و از خانواده گاوسانان نشخوارکننده است.

اشعار درباره گاو

«آدمیان را سخنی بس بود// گاو بود کش خله در پس بود»
امیر خسرو
«آن دو شاخ گاو اگر خر داشتی// یک شکم در آدمی نگذاشتی»
سعدی
«اسب لاغرمیان به کار آید// روز میدان، نه گاو پرواری»
سعدی
«به هندوستان پیری از خر فتاد// پدرمرده‌ای را به چین، گاو زاد»
نظامی
«پیش از آن کت برون کنند ز دِه// رخت بر گاو و بار بر خر نه»
نظامی
«ترف عدو ترش نشود زان‌که بخت او// گاوی است نیک‌شیر ولیکن لگدزن است»
انوری
«چو آن گاوی که از وی شیر خیزد// لگد در شیر کوبد تا بریزد»
نظامی
«چو خرمن برگرفتی گاو مفروش// که دون همت کند نعمت فراموش»
سعدی
«چو گاوی که عصار چشمش ببست// دوان تا شب و شب همان‌جا که هست»
سعدی
«شیر برفینم نه آن شیری که بینی صولتم// گاو زرینم نه آن گاوی که یابی عنبرم»
خاقانی
«کار هر بز نیست خرمن کوفتن// گاو نر می‌خواهد و مرد کهن»
سعدی
«کی سزد حجت بی‌هوده سوی جاهل// پیش گوساله نشاید که قرآن خوانی»
ناصرخسرو
«گاو از من و تو فراخ‌تر دارد چشم// پیل از من و تو بزرگ‌تر دارد گوش»
سعدی
«گاوان و خران باربردار// به ز آدمیان مردم‌آزار»
سعدی
«گاو دوشای عمر او ندهد// زین پس از خشک‌سال حادثه شیر»
انوری
«گاوی است در آسمان و نامش پروین// گاو دگر نهفته در زیر زمین// پس چشم خرد باز کن ای اهل یقین// زیر و زبر دوگاو مشتی خر بین»
خیام
«ندیدستی که گاوی در علفزار// بیالاید همه گاوان ده را»
سعدی
«ور گاو گشت امت اسلام، لاجرم// گرگ و پلنگ و شیر، خداوند منبرند»
ناصرخسرو
«یکی آلوده‌ای باشد که شهری را بیالاید// چو در گاوان یکی باشد که گاوان‌را کند ریخن»
رودکی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *