بهبود سوختگی پوست با عسل

عسل و کمک به بهبود سوختگی های پوستی

جای شگفتی نیست که عسل میتواند پوست خشک افراد را دوباره به زندگی برگرداند.

پژوهشها و تحقیقات نشان داده اند که عسل میتواند به بهبود زخم ها و سوختگی ها کمک کند.

عسل میتواند یک محیط درمانی مرطوب فراهم کرده، عفونت را از بین ببرد، و التهاب، تورم و ترشح را کاهش بدهد.

عسل سرعت بهبودی را با تحریک آنژیوژنز (یعنی رگ‌زایی)، گرانولیزاسیون، و اپی‌تلیالیزاسیون افزایش میدهد.

بهبود سوختگی پوست با عسل

عسل به انگلیسی > Honey

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *